• English
  • Методичне об’єднання

Словами, що надихають нас постійно розвиватися, покращуючи свій рівень як педагогів, є наступні:

“Учитель готується до хорошого уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла”. В. Сухомлинський.

Голова методичного об’єднання вчителів англійської мови – Ходжабагян І.Г.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Враховуючи наші досягнення в минулому році, нагальні потреби кафедри англійської мови, виклики часу загалом, а також методичні рекомендації щодо роботи районного МО на 2016-2017 навчальний рік виділено ряд актуальних питань, на які слід звернути увагу цього навчального року.

Виходячи з цього, робота МО вчителів англійської мови ставить перед собою наступні завдання:

  • орієнтація навчального процесу на формування в учнів комунікативної компетентності;
  • ефективне використання на уроці інтерактивних технологій та ігрових методів навчання;
  • оновлення форм і методів навчання читанню;
  • вдосконалення педагогічної майстерності, самоосвітньої діяльності.

МЕТОДИЧНІ ТЕМИ ПЕДАГОГІВ:

Філіпова І.Ю.: Орієнтація освітнього процесу на формування ключових компетентностей і особистісний розвиток молодших школярів.

Ходжабагян І.Г.: Ігровий спосіб вивчення англійської мови як основа формування комунікативної мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Романова І.М.: Комунікативний підхід у вивченні граматики молодшими школярами.

Дем’янишина І.О.: Інтерактивні методи навчання читанню як основа формування комунікативної компетентності.