Словами, що надихають нас постійно розвиватися, покращуючи свій рівень як педагогів, є наступні:

“Учитель готується до хорошого уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла”. В. Сухомлинський.

Голова методичного об’єднання вчителів англійської мови – Дем'янишина Ірина Орестівна.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Мета: орієнтація навчального процесу на формування в учнів комунікативної компетентності. Виходячи з цього, робота МО вчителів англійської мови буде зосереджена на виконанні наступних завдань:

- оновлення форм і методів навчання читанню;

- освоєння навичок письма через сенсорні прийоми;

- комунікативний метод подавання граматичного матеріалу;

- партнерські форми роботи в усному мовленні;

- продовження роботи за програмою менторства.

МЕТОДИЧНІ ТЕМИ ПЕДАГОГІВ:

Філіпова І.Ю.: Орієнтація освітнього процесу на формування ключових компетентностей і особистісний розвиток молодших школярів.

Ходжабагян І.Г.: Ігровий спосіб вивчення англійської мови як основа формування комунікативної мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Дем’янишина І.О.: Інтерактивні методи навчання читанню як основа формування комунікативної компетентності.

Коляда М. Л.: Формування комунікативних умінь та навичок на початковому етапі вивчення англійської мови.