Логоритміка

Гурток «Логоритміка»

Заняття з логоритміки, що проводяться з найменшими дошкільниками - це методика, яка спирається на зв'язок слова, музики і руху і включають в себе пальчикові, мовленнєві, музично-рухові і комунікативні ігри. Ці заняття є одним із найважливіших видів мовленнєвої роботи з молодшими дошкільниками, що передбачає поєднання мови з рухом і сприяє розвитку відчуття ритму, нормалізації та регулюванню темпу вимовляння.

Вченими доведено, що між кінчиками пальців і мовою існує певна взаємодія: чим більше у дитини розвинута моторика рук, почуття ритму, вміння слухати навколишні звуки, тим більше слів вона засвоює. Заняття логопедичною ритмікою корисні всім дітям і мають на меті активізацію вищої психічної діяльності дітей засобами розвитку зорової та слухової уваги, тренування різних видів пам’яті малюків, розвиток їхнього зорового та слухового сприйняття, а також формування рухових навиків.

Ефективність занять полягає в використанні різноманітних форм та методів роботи з малятами: рухових, мовленнєвих та дихальних вправ, пальчикових та рухливих ігор, вправ для розвитку уваги та пам’яті, простих танцювальних рухів у супроводі ритмічної декламації, артикуляційної гімнастики, віршованих текстів, що супроводжуються рухами та вправами для релаксації тощо.

logoritmika1
logoritmika2
logoritmika3
logoritmika4