Інтелектуальна скарбничка

Гурток «Інтелектуальна скарбничка» сприяє формуванню логіко – математичної компетентності дітей, формує і розвиває у них уміння здійснювати і математичні, і логічні операції. Викладач на заняттях вводить дітей в світ логіко – математичних уявлень з допомогою спеціальної серії навчаючих логіко – математичних ігор. В цих іграх моделюються такі логічні і математичні конструкції, розв’язуються такі задачі, які сприяють прискоренню формування і розвитку у дітей простих логічних структур мислення і математичних уявлень. Проводячи заняття, викладач формує у дітей основне уміння, необхідне для вирішення логічних завдань, - це уміння виявляти в об'єктах різноманітні властивості, називати їх, адекватно означати словом їх відсутність, абстрагувати і утримувати в пам'яті одну, одночасно дві або три властивості, узагальнювати об'єкти по одному, двом або трьом, властивостям з урахуванням наявності або відсутності кожного.

intellect scarb
intellect scarb2
intellect scarb3
intellect scarb4
intellect scarb5
intellect scarb6
intellect scarb7
intellect scarb8