Поради батькам

Робота психолога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Школа – це величезний соціальний інститут. Психолог працює не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками. 

Основні напрями діяльності психолога в школі

  Психологічна діагностика

  • поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації. Індивідуальна психодіагностична робота за запитом адміністрації, вчителів, батьків.

  Психологічна корекція та розвиток

  • активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, логопедів, інших фахівців. Ця робота включає в себе елементи гри і малюнкові методи (в залежності від віку дитини);
  • проведення позакласних заходів (класна година, година психолога) також входять до компетенції психолога;
  • індивідуальна корекційно-розвивальна робота за запитом адміністрації, вчителів, батьків.

  Консультативна діяльність

  • надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування;
  • складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів, здоров’я.

  Психологічне просвітництво

  • формування в учнів, вихованців та їх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників навчального закладу потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку;
  • створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;
  • організація та проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, участь/виступи у батьківських зборах.

  Психологічна профілактика

  • попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців у закладі, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку дитини.

psychologist1
psychologist2
psychologist3
psychologist4

Навчально-виховний заклад для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях Навчально-виховний комплекс може претендувати на звання соціального інституту знань.